hlavicka

Projekty

které se zabývají krajinou, zejména jejími změnami, ale i dalšími tématy s krajinou souvisejícími, jsou následující:


Výzkumný záměr MSM 6292259101 Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace


Transnational Ecological Networks in Central Europe (TransEcoNet).


Vojenské újezdy jako transformační území - scénáře dopadů jejich optimaliace na společnost a krajinu.

copyright (c) 2011 - Hana Skokanová, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ