hlavicka

Mapové zdroje

Jako mapové zdroje slouží především vojenské topografické mapy z rakouského vojenského mapování (konkrétné 2. a 3. rakouské vojenské mapování), znázorňující období 19. století, a z československého vojenského mapování, které znázorňuje období druhé poloviny 20. století (konkrétně jsou použity mapy z padesátých a devadesátých let). Tyto mapy tvoří kompletní mapové dílo pokrývající území celé České republiky v přibližně stejném měřítku 1:25 000.


Mapy reprezentující počátek 21. století jsou v měřítku 1:10 000 a jedná se o derivát z vrstvy ZABAGED. Tyto mapy byly použity proto, že ve své době představovaly jedinou aktuální kompletní mapovou sadu dostupnou pro vědecké účely v resortu Ministerstva životního prostředí.Vedle těchto mapových sad existují i nekompletní mapové sady z doby mezi dvěma světovými válkami - jedná se o reambulované mapy 3. rakouského vojenského mapování (měřítko 1:25 000), mapy z prozatímního a definitivního vojenského mapování (měřítka 1:10 000 a 1:20 000) a mapy z mapování moravské části Protektorátu Čech a Moravy, tzv. Messtischblätter (měřítko 1:25 000).


copyright (c) 2011 - Hana Skokanová, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ