hlavicka

Úvod

Vítejte na stránkách věnovaných změnám využívání krajiny. Dočtete se tu jednak o možných mapových zdrojích, které se při výzkumu změn využívání krajiny používají, jednak o metodách, resp. nejrůznějších příkladech analýz. Rovněž tu najdete informace o projektech a dílčích výsledcích. Stránky nabízejí i seznam publikací, které byly na odboru vyvtořeny.


Obecně můžeme využití krajiny/země/půdy/land use definovat jako konkrétní projev lidské činnosti v prostoru a čase, který v sobě shromažďuje určitý historický, hospodářský, sociální a kulturní potenciál a představuje průnik mezi přírodními vlastnostmi území, technickými možnostmi a poznatky člověka1. Společenské změny, ať už politické, ekonomické, demografické nebo technologické, změna vlastnických poměrů, výrobního způsobu či technická inovace, se bezprostředně odrážejí ve způsobu využití země2.

Zdroje


1 Žigrai, F. 1974. Využitie poĺnohospodárské krajiny vo vzťahu k jej ekologickým vlastnostiam v SZ časti Liptovskéj kotliny. Acta Univ. Palackianea Olomoucensis. Fac. Rer. Nat., Biologia, 47 (15): 343-3462 Lipský, Z., Kvapil, D. 2000. Změna struktury české venkovské krajiny. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 34 (3): 148-153
copyright (c) 2018 - Hana Skokanová, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ